ВРЪЩАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


ВАШИЯТ ЛИЗИНГ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ СКОРО

Контакт с клиента

OK TRUCKS ще се свърже с вас преди връщането, за да Ви посъветва относно опциите за край на договора

Предварителен преглед на превозното средство

Подробен доклад за техническото състояние на превозното средство, издаден от независима външна компания, за сметка на Ивеко

Ремонт на превозното средство

Въз основа на вашето решение и с подкрепата на сервиза на IVECO автомобилът е ремонтиран

Връщане на превозното средство

Предаване на превозното средство и оценка, извършена от независим орган съгласно указанията за връщане на превозното средство

Ако сте ползвател на превозно средство IVECO и контрактът ви за обратно изкупуване е близо до крайния период, препоръчваме ви да проверите нашето Ръководство за връщане.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Информирай ме чрез мейл за оферти и новини от OK Trucks.

Thank you for registering in OK Trucks website.
You will soon receive our newsletter with special offers and other information
Възникна грешка. Моля, опитайте отново по-късно или се свържете с нашата поддръжка.

Моля, отговорете на всички изявления по-долу

¡ Прочетох Декларацията за поверителност и давам съгласието си за целите и процесите, описани по-долу:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ - обработване на моите данни от Iveco S.p.A. на хартиен носител, с автоматизирани или електронни средства, включително чрез поща или имейл, телефон (напр. автоматични телефонни обаждания, SMS, MMS, факс) и с други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения) с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и реклама на продукти и услуги, както се посочва в точка 2 (iii) на Декларацията за поверителност:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ - съобщаване на моите Данни на дъщерни дружества и свързани дружества на Iveco S.p.A. от Iveco Group, както и на оторизирани дилъри и дистрибутори, и обработването им с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техни продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както се посочва в точка 2 (iv) на Декларацията за поверителност: